This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Lund – Buy Nothing Day – XR Sverige

Lund – Buy Nothing Day

fredag 24 november 2023 kl. 17:30

Stortorget, Lund

(English Below) Trött på det ständiga grupp-trycket att konsumera fast fashion plagg producerade av företag som b.l.a H&M? Trött på grönmålningen av den miljöskadliga produktionskedja bakom företag som b.l.a H&M?

Kom till Stortorget och delta I Buy Nothing Day istället.

Det kommer att finnas möjlighet till utbyten av plagg men även stöd och vägledning I reparationen av gamla plagg, folkets kök bjuder även på gratis Kaffe och mat, detta och många andra aktiviteter på Stortorget 24 november!

Välj livet och naturen istället för konsumtion

Välj solidaritet istället för förstörelse!

Återanvänd/reparera istället för sopberg!

—————————————————————————

Tired of feeling the pressure to consume fast fashion brands like H&M? Tired of the greenwashing that these companies perpetuate? 

Join Buy Nothing Day in Stortorget instead. 

There will be the opportunity to exchange clothes but also support and guidance in the repair of old garments, the people’s kitchen will also offer free coffee and food, and many other activities on Friday the 24th of November in Stortorget.