This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Augustidagarna 2024 med XR Göteborg – XR Sverige

Augustidagarna 2024 med XR Göteborg

Göteborg fredag 30 augusti 2024 – söndag 1 september 2024

Göteborg fortsätter trots våra ansträngningar att smutsa ner sig i olja.

Varje timme, dygnet runt, året om så kommer tre människor att få en för tidig död på grund av Göteborgs oljeindustri.

Vi kommer därför att ägna sommarens sista helg med att återigen sätta ljuset på denna ohållbara verksamhet. När Göteborg fortsätter med att hålla oljeindustrin om ryggen så bryter de mot sitt egna klimatlöfte. Det är också i direkt motsättning till vad medborgarrådet, arrangerat av Göteborgs stad, kom fram till. De ville avsluta arrendena till oljebolagen och lägga ner PREEM och ST1 raffinaderierna. Detta vill vi uppmärksamma genom olika aktiviteter i Göteborg under Augustidagarna.

Kom och var obekväma, kom och stör våra politiker, kom och stör industrierna, kom och förläng livet på de som drabbas av Göteborgs ohållbara oljeindustri.

För mer information, anslut till vårt nyhetsmail:
https://extinctionrebellion.se/bli-aktiv/#form