This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Malmö – global manifestation med rebellmammorna – XR Sverige

Malmö – global manifestation med rebellmammorna

LÖRDAG 18 NOVEMBER  KL. 11:30–14:30

Malmö

I maj 2023 samlades över 50 städer världen över i rebellmammornas cirklar – för att protestera fredligt mot politikers oförmåga att hantera klimatkrisen. 

Nu gör vi det igen. “Spara datumet” i era kalendrar, be om barnvakt, skicka informationen till din mamma, syster eller farmor. Be dina vänner komma!

WE ARE MOTHERS REBELLION
Vi är mödrar, mor- och farmödrar, fastrar och mostrar, systrar, döttrar, och allierade. Vi vet att de som är minst ansvariga för orsakerna till klimatkrisen också är de som ofta drabbas värst. Vi tror på kraften i att mödrar och andra föräldrar och vuxna från hela världen kräver klimaträttvisa.

Mammor finns överallt. Genom historien har mammor stått upp och bekämpat orättvisor och nu vill vi göra samma sak. Vi tror att mammor har kraften att nå fram till både hjärta och hjärna, känslor och sinnen, inte bara hos våra politiker utan hos varenda människa över hela planeten.

VEM? Mammor och allierade över hela världen! Är du ny rebellmamma så är det här en perfekt första manifestation!

VAD? Vi har spridit det enkla svenska konceptet “cirkeln” över världen. En cirkel med mammor sitter ner tillsammans med sina ansikten vända mot förbipasserande, medan musik spelas. Vi hjälper oss själva och andra att få kontakt med våra känslor kring klimatkrisen under tystnad. Vi kan ha skyltar med namnen och/eller ålder på våra barn, eller andra klimatbudskap. Det här är en fredlig manifestation i Rebellmammornas anda.

VILKA ÄR REBELLMAMMORNA: 

https://extinctionrebellion.se/…/grupper/rebellmammorna/

https://mothersrebellion.com/

Ilskan och förtvivlan över att politiker och andra makthavare inte förmår att agera kraftfullt på klimatkrisen omsätter vi i konkret handling. Vi vill: 

***visa att varje individ kan göra skillnad genom att gå samman med andra och agera kollektivt

***öka krismedvetenheten i samhället och för att skapa tryck på politikerna att agera i linje med klimatvetenskapen

***agera i solidaritet med de människor i olika delar av världen som redan idag förlorar sina hem, sin försörjning och ibland sina liv på grund av klimatkrisen.