XR Sápmi

XR Sápmi är en lokalgrupp som ska underlätta för samer att börja engagera sig i Extinction Rebellion, men också vara en länk mellan Skogsupproret och Samebyar, Samiska organisationer och enskilda Samer så att deras första kontakt med Extinction Rebellion och Skogsupproret blir med redan engagerade Samer.

Vi har beslutat om följande 3 frågor vi ska arbeta med.

  1. Vara en länk mellan Enskilda Samer, Samebyar, Samiska Organisationer och Skogsupproret/ Extinction Rebellion
  2. Hålla oss uppdaterade om Skogsbruket och annan exploatering i Sápmi
  3. Informera Extinction Rebellion och Skogsupprorets medlemmar om den Samiska kulturen.

Vi är nystartade och har få aktiva medlemmar och för tillfället har vi inte kapacitet att välkomna icke-Samer i lokalgruppen, men eftersom vi inte vill/kan neka icke-Samer att ingå i gruppen så är vår ambition att ta fram ett informationsmaterial och skapa ett introduktionsmöte som alla (icke-Samer) som önskar ingå i XR Sápmi måste delta på innan de släpps in i XR Sápmi. Samer kommer löpande att tillåtas ansluta sig till XR Sápmi. Vi hoppas att ni har förståelse för vårt beslut. Så fort vi har kapacitet och startar med intro-möten så kommer vi kommunicera ut det.

E-post: xr.sapmi@gmail.com