Registrera en demonstration

Registrera demonstrationer och rapportera resultat

Om du vill så kan du lägga till din/er demonstration med Rebellmammorna på Fridays For Futures globala karta. Med hjälp av den kan du sprida information om tid och plats och göra det lättare för fler att ansluta. Det är också ett sätt att visa hur många demonstrationer som sker inom klimatfrågan. På kartan kan man filtrera för att se olika gruppers klimatdemonstrationer, framtida och sådana som redan har skett. Klicka här eller på bilden för att komma till kartan.

Efter demonstrationen är det bra om du rapporterar in resultatet genom att berätta hur många som deltog. Klicka på ”RAPPORTERA” nedan och sök upp din ort i listan på sidan som du kommer till. Klicka på knappen ”Record results on GC” och följ instruktionerna.