Vår historia

Rebellmammorna är en organisation av mammor och allierade i hela Sverige, som vill se krafttag från politiker och andra ledare i samhället för att hantera klimatkrisen. Vi är med och driver den globala rörelsen Mothers* Rebellion.

Rebellmammornas första aktion ägde rum den 20 augusti 2022, under XR:s aktionsdagar “Uppror för livet”. Aktionen startade som ett initiativ från den tidigare informella gruppen Rebellmammorna i Malmö. Gruppen bildades hösten 2021 som ett forum, framförallt för klimatoroliga mammor, för att möta redan engagerade aktivister i XR under lättsamma former.

En växande rörelse

Under förberedelserna inför den första demonstrationen som Rebellmammor, sommaren 2022, anslöt sig fler personer till gruppen än vad organisatörerna hade vågat drömma om. Majoriteten av de som anslöt sig hade inte tidigare varit aktiva inom klimatrörelsen. Bilder från demonstrationen spreds i sociala medier och gjorde att många fler ville bli en del av Rebellmammorna. Lokala grupper började snart att bildas på flera olika platser i landet.

Rebellmammorna har nu lokala grupper på fler än 25 orter i Sverige, från Luleå till Lund.

Rebellmammorna ingår i den globala rörelsen Mothers* Rebellion. Inom ramen för Mothers* Rebellion har Rebellmammorna deltagit i två globala protester, den 13:e maj, 2023 och Week of Action, 15-23:e september, 2023. Läs mer här