Mothers* Rebellion

Rebellmammorna ingår i den globala rörelsen Mothers* Rebellion. Initiativet till det globala samarbetet togs i USA och utvecklades i en arbetsgrupp med medlemmar i Sverige, Tyskland, USA, Uganda och Zambia.

Protest i London den 17:e september, 2023

Mothers* Rebellion står bakom gemensamma värderingar:

  • We want to show that every individual can make an impact by joining together in collective action
  • We want to increase awareness of the climate crisis in society and prompt politicians to act accordingly
  • We want to act in solidarity with people in the world who are already suffering from the effects of climate change.

Den 13 maj 2023 gjorde Mothers* Rebellion en gemensam global manifestation med uppmaningen till politiker och ledare att agera med krafttag på klimatkrisen. Manifestationen bestod av cirklar och i vissa fall ensamdemonstrationer i 21 länder och 62 städer. I Sverige manifesterade vi i Falun, Göteborg, Kalmar, Kiruna, Kristianstad, Luleå, Malmö, Nyköping, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Visby, Älvdalen och Örebro.

I september 2023, genomfördes en andra global samordnad manifestation för klimatet inom ramen för Mothers* Rebellion. Den inkluderade 26 länder och över 80 olika städer.

Läs mer på Mothers* Rebellions hemsida.