Rebellmammorna

Rebellmammorna inom XR organiserar mammor, andra föräldrar och allierade. Tillsammans visar vi att det finns en vuxenvärld som inte kommer ge upp kampen för ett hållbart samhälle, idag och för kommande generationer. Vi vill kunna se våra barn i ögonen och säga att vi gör allt vi kan för att bekämpa klimatkrisen.

Vi vägrar titta bort – vi vägrar ge upp – vi kommer göra allt vi kan

Ilskan och förtvivlan över att politiker och andra makthavare inte förmår att agera kraftfullt på klimatkrisen omsätter vi i konkret handling. Vi vill:  

  • visa att varje individ kan göra skillnad genom att gå samman med andra och agera kollektivt
  • öka krismedvetenheten i samhället och för att skapa tryck på politikerna att agera i linje med klimatvetenskapen
  • agera i solidaritet med de människor i olika delar av världen som redan idag förlorar sina hem, sin försörjning och ibland sina liv på grund av klimatkrisen.

Det här gör vi

Rebellmammorna genomför fredliga manifestationer där vi tar plats i det offentliga rummet, ofta genom att sitta ner tillsammans och bilda en cirkel och sjunga och hålla tal. På så sätt förmedlar vi öppet vår oro över klimatläget och vår beslutsamhet att låta bli att blunda och vara passiva. Vi vill vara en spegel åt andra som bär på samma tankar. Vi tror att många känner som vi och att våra manifestationer kan få fler att få insikt om klimatkrisen och brådskan att agera.

Aktuellt


MOTHERS* REBELLION WEEK OF ACTION 15-23 SEPTEMBER

Rebellmammorna deltog i en global, samordnad protest för klimatomställning och klimaträttvisa inom Mothers* Rebellion under perioden 15-23 september. 26 länder deltog. Se bilder från våra svenska demontrationer


SE MOTHERS* REBELLION I OLIKA DELAR AV VÄRLDEN

Mammor och allierade genomförde klimatdemonstrationer under perioden 15-23 september, i 81 städer, i 26 länder, på sex kontinenter. Se bilder från protesterna


LYSSNINGSTIPS!

Sara Nilsson Lööv, psykolog, klimataktivist och drivande inom Rebellmammorna, berättar om Rebellmammorna, Mothers Rebellion* och “The Swedish Circle”, i podden The Eco Enthusiast.


Rebellmammorna har lokala grupper på olika håll i Sverige.

Grupperna arrangerar både egna möten och demonstrationer och deltar i nationella och globala protester. Finns Rebellmammorna där du bor? Läs mer här


Bli en rebellmamma du också! 

Vi är mammor, fastrar, mostrar, gudmödrar, mormödrar, farmödrar, systrar och allierade. Alla är välkomna till Rebellmammornas nätverk. Du kan delta på våra demonstrationer och om du vill så kan du bli aktiv i någon av våra arbetsgrupper. Läs mer här