Rebellmammorna

Rebellmammorna inom XR organiserar mammor, andra föräldrar och allierade. Vi förenas i vår vilja att visa att det finns en vuxenvärld som inte kommer ge upp kampen för ett hållbart samhälle, nu och för kommande generationer. 

Politiker och andra makthavare behöver lyssna på vetenskapen och agera för en omställning nu.

Vi drivs av kärlek och omsorg i allt vi gör. Våra politiker förmår inte att agera med kraft på den kris vi befinner oss i. Vi omsätter vår ilska och förtvivlan över det i konkret handling.

Vi agerar för att höja krismedvetenheten i samhället och för att skapa tryck på politiskt agerande i linje med klimatvetenskapen.

Vi är medvetna om att redan marginaliserade och sårbara grupper drabbas extra hårt av klimatförändringarnas effekter. Vi agerar i solidaritet med de människor som redan idag förlorar sina hem, sin försörjning och ibland sina liv på grund av våra makthavares oförmåga att svara an på klimatkrisen.

Vi vill visa att varje individ kan göra skillnad genom att gå samman med andra och kollektivt agera.

Vi vill kunna titta våra barn i ögonen och säga att vi gör allt vi kan.

Rebellmammorna förenas under parollerna: vi vägrar titta bort och vi vägrar ge upp.

Vår första aktion som rebellmammor ägde rum under Uppror för livet den 20 augusti 2022, läs mer om den här. Aktionen startade som ett initiativ från den tidigare informella gruppen Rebellmammorna i Malmö. Gruppen bildades hösten 2021 som ett forum för framförallt klimatoroliga mammor för att möta redan engagerade aktivister i XR under lättsamma former.

Under förberedelserna av aktionen sommaren 2022 anslöt sig fler personer än vi vågat drömma om, varav majoriteten inte tidigare varit aktiva inom klimatrörelsen. Grupper med rebellmammor är nu på väg att etableras på olika platser i landet. Under planeringen av sommarens aktion väcktes många nya idéer som med stor säkerhet kommer leda till nya manifestationer och aktioner framöver.

Rebellmammorna är en del av Mothers Rebellion som nu växer fram i olika delar av världen.

Media

Livestream från aktionen i Stockholm 20 augusti

Mammor protesterar för klimatet – får stöd från Tjust (Västervikstidningen 220819)

Kan mammor rädda världen? Rebellmammor blockerar shoppingstråk (Tidningen Syre 220820)

När politikerna inte tar ansvar för klimatet får vi mammor göra det (Debatt Tidningen Syre 220821)

Rebellmammorna: Valet borde handla om klimatet (Aftonbladet 220820)

Mammor i klimataktion: “Handlar om framtiden för jorden” (Aftonbladet tv 220820)

De vill lyfta klimatfrågan – Bildar formation i centrala Falun (Dalademokraten 220826)

Rebellmammorna intar Norrköping: “Vårt budskap är akut” (Folkbladet 220907)

Mamman Anna saker klimatpolitiken: Känner enorm sorg (P4 Halland 220909)

Rebellmammor vill väcka klimatkänslor (Hallandsposten 220910)

Rebellmammorna satte sig ner för klimatet (Norrköpings tidning 220910)

Rebellmammor i klimatmanifestation: “Vägrar att ge upp, för våra barns skull” (Skaraborgs Allehanda 220910)

Fler aktioner på gång

Rebellmammorna kommer genomföra en manifestation i samband med riksdagens öppnande den 27 september i Stockholm. Läs mer och anslut dig till eventet på Facebook.

Inför valupptakten har ägde aktioner rum på ett flertal platser i Sverige, bland annat Falun, Göteborg, Stockholm, Malmö, Halmstad och Simrishamn. Aktionerna arrangeras som lokala initiativ som fortsätter även efter valrörelsen. Välkommen till vår Facebooksida för att se hur du kan ansluta till aktionerna.

Vi är många men vi behöver bli fler. Vill du veta mer eller ansluta dig? Kontakta extinctionrebellionsv@riseup.net