Aktivister ställer fossilbankerna inför ett val: Pengarna eller livet

February 5, 2020

Torsdagen den 6 februari kl 14.00 tar Extinction Rebellion oljeborrtorn och oljefat till tröskeln av de banker som finansierar fossilindustrin. Klimatkrisens allvar kräver att vi talar klarspråk om bankernas stöd till den industri som mer än alla andra driver på klimatförändringarna. Nu när den globala uppvärmningen blir alltmer

Läs mer

Extinction Rebellion gör Lucia till en högtid i kampen för klimatet

December 12, 2019

Aldrig som någonsin tidigare har Lucias budskap om ljus behövts mer, nu när allt ser mörkt och dystert ut. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka, den globala upphettningen av planeten fortsätter, och politiker och makthavare är lika oförmögna att agera nu som för 30 år sedan när klimatfrågan

Läs mer