Om oss

VILKA ÄR VI?

Vi är som du! 

Vi är oroliga för vår framtid och för att beslutsfattarna inte agerar mot den ekologiska kollaps vi ser närma sig med stormsteg. 

Välkommen att delta – alla som följer våra principer och värderingar kan ansluta sig. Det är kärlek och omsorg om vår gemensamma framtid som driver upproret och får det att växa.

VÅRT UPPDRAG

Extinction Rebellion (XR) är en internationell rörelse som använder fredlig civil olydnad för att uppnå radikal förändring i syfte att minska risken för samhällelig och ekologisk kollaps.

VÅR HISTORIA

Den 31 oktober 2018 samlades människor utanför det brittiska parlamentet för att deklarera uppror mot sin regering. Initiativtagarna väntade sig ett par hundra deltagare. I stället kom 1500. Energin var påtaglig. I Sverige följde ett antal miljöaktivister livesändningen och insåg att upproret för livet borde finnas även här. Ett första möte hölls med deltagare från flera delar av landet.

Under de följande veckorna växte rörelsen snabbt. Sex tusen brittiska aktivister blockerade, på fredlig väg, fem av Londons största broar. De planterade träd utanför parlamentet, limmade fast sig vid grindarna till Buckingham Palace och läste upp ett brev till drottningen. Aktionerna skapade stor publicitet och slog an hos aktivister på andra platser. I Sverige hölls de första aktionerna redan några veckor efter det första mötet.

Projektet Extinction Rebellion svarade på ett djupt behov av gemenskap och solidaritet. We are the ones we’ve been waiting for. Upproret har plockats upp i många länder, från Solomonöarna till Australien, från Spanien till Sydafrika, från USA till Indien. Fler platser tillkommer hela tiden. I Sverige finns aktiva grupper i flera städer.

Så, vad händer nu? Vi sprider och tar del av kunskap. Vi gör aktioner. Vi bygger upp vår rörelse. Kom! Anslut dig. Gör uppror för livet. För de som har minst skuld till krisen men drabbas först och hårdast. För de arter vi delar jorden med. För våra barn, och deras barns framtid. Det finns så mycket att göra.

VÅR STRATEGI

Kärnan i Extinction Rebellions filosofi är ickevåld och civil olydnad. Vi förespråkar fredligt, kreativt uppror eftersom vi anser att det är nödvändigt i den akuta situation vi befinner oss i. Vi ber människor att samla mod och tillsammans göra det som krävs för att åstadkomma förändring. 

VÅR STRUKTUR

Vi organiserar oss i små grupper. Dessa är knutna till varandra i ett nät som hela tiden utvecklas i takt med att vi växer och skaffar oss nya lärdomar. Vi strävar efter att bygga en rörelse som man lätt kan delta i och som är decentraliserad och inkluderande.

PRINCIPER OCH VÄRDERINGAR

1.

VI DELAR EN VISION OM FÖRÄNDRING

Vi skapar en värld som framtida generationer kan leva i.

2.

VI FOKUSERAR PÅ DET SOM ÄR VIKTIGT

Vi mobiliserar 3,5 procent av befolkningen för att åstadkomma systemförändring – och använder idéer som ”momentum-driven organizing” för att uppnå detta.

3.

VI BEHÖVER EN HÅLLBAR KULTUR

Vi skapar en kultur som är hälsosam, motståndskraftig och anpassningsbar.

4.

VI UTMANAR ÖPPET OSS SJÄLVA OCH VÅRT OHÅLLBARA SYSTEM

Vi lämnar våra bekvämlighetszoner för att jobba för förändring.

5.

VI VÄRDERAR REFLEKTION OCH LÄRANDE

Vi följer en cykel av handling, reflektion, lärande och planering för fler handlingar. Vi lär oss av andra rörelser och sammanhang och av våra egna erfarenheter.

6.

VI VÄLKOMNAR ALLA OCH ALLA DELAR AV ALLA

Vi jobbar aktivt för att skapa säkrare och mer tillgängliga utrymmen.

7.

VI JOBBAR AKTIVT MED UTJÄMNANDE AV MAKT

Vi bryter ner hierarkier för att möjliggöra jämlik medverkan.

8.

VI UNDVIKER ATT SPRIDA SKULD OCH SKAM

Vi lever i ett ohållbart system, men ingen enskild individ bär skulden.

9.

VI FÖRESPRÅKAR ICKE-VÅLD

Vi använder fredliga strategier och taktiker, eftersom det är det mest effektiva sättet att skapa förändring.

10.

VI HAR AUTONOMI OCH DECENTRALISERING SOM GRUND

Vi skapar tillsammans de strukturer vi behöver för att utmana makten. Alla som följer dessa grundprinciper och värderingar kan handla i Extinction Rebellions namn.

VISION

En värld där vi vårdar sambanden mellan oss och med vår miljö, på ett sätt som skapar hopp och ger oss möjlighet att bestämma hur våra liv och vår framtid ska se ut. En inkluderande värld, där beslut tas på ett rättvist och kollektivt sätt. En värld där det finns plats för kreativitet och där våra förmågor uppskattas och utvecklas. 

MÅL

Att bygga ett fredligt medborgaruppror i Sverige för att förmå politikerna att göra det som krävs för att bromsa klimatkrisen och artutrotningen. Vi vill också att regeringen ska starta en deltagande, demokratisk process i form av ett medborgarråd, där Sveriges invånare kan diskutera hur omställningen ska gå till på ett rättvist sätt. Målet är ett samhällssystem som maximerar välmående och minimerar skada.