När klimatkrisen kommer

Viktig information till Sveriges folkvalda

“När klimatkrisen kommer” är en broschyr riktad till Sveriges
folkvalda. Broschyren beskriver senaste klimatforskningen, förklarar
allvaret kring klimatkrisen, och föreslår strategier för hur den kan
förhindras.

Broschyren är en omgjord version av ”Om krisen eller kriget kommer” som staten delade ut till alla svenska hushåll 2018.

Ladda ner

Broschyren finns att ladda ner här för läsning och spridning:

Sprid

Hjälp gärna till att sprida broschyren!

Du kan till exempel emaila broschyren till en eller flera av våra riksdagspolitiker (länk öppnas i ny sida)

Det går också bra att skriva ut broschyren och skicka i ett brev, eller dela ut som flygblad.

Varje liten delning gör skillnad!

Källor

Källor för alla fakta och bilder i broschyren hittar du här